Treść prośby ks. Stanisława Kościelnego o zawierzenie parafii Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z 27.01.1953 r., wł. AKMwK.

RZYM.-KAT. URZĄD PARAFIALNY
Nowa Huta Bieńczyce
L. p. 4/53

Do Najprzewielebniejszej Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Na terenie Nowej Huty w Bieńczycach, dekretem z dnia 7 Czerwca 1952 r. Kuria Metropolitalna utworzyła nową parafię. Parafia ta nie ma jeszcze dnia odpustowego.

Występując w imieniu parafian, pragnę tę nowo utworzoną parafię poświęcić Najświętszemu Sercu Jezusowemu. W Tym Sercu parafianie pokładają ufność i Temu Sercu się poświęcają. Dlatego tegoroczne święto Serca Jezusowego, przeniesione na niedzielę w oktawie tej uroczystości, pragniemy obchodzić, jako dzień odpustowy tej parafii i prosimy o łaskę zyskiwania w tym dniu odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Bieńczyce dnia 27 Stycznia 1953 r.
Ks. Stanisław Kościelny