Treść odpisu z Urzędu Spraw Wyznań z dnia 6.11.1956 roku, wł. AKMwK.

Odpis

Urząd do Spraw Wyznań
RZ. II 268/56 Listopada 6
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
Wydział do Spraw Wyznań Kraków

W związku z wniesionymi prośbami w sprawie budowy kościoła w Nowej Hucie – Bieńczycach, Urząd do Spraw Wyznań komunikuje, że nie ma zastrzeżeń w sprawie budowy tegoż kościoła.

Formalności dotyczące zezwoleń na budowę kościoła prosimy załatwić w ramach własnych kompetencji.

Jerzy Sztachelski
Minister