Treść pisma Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 31.12.1955 roku do Kurii Metropolitalnej w Krakowie, wł. AKMwK.

Warszawa dnia 31 grudnia 1955 r.
URZĄD DO SPRAW WYZNAŃ
II 6c/41/55
Na Nr. W 5051/55
Z dn. 20. VIII. 55 r.
Kuria Metropolitalna Kraków

W odpowiedzi na pismo skierowane do Ob. Prezesa Rady Ministrów, a przekazane do tut. Urzędu, Urząd do Spraw Wyznań – po zbadaniu sprawy – komunikuje, że potrzeby religijne wiernych są zaspokajane przez istniejące na terenie Nowej Huty kościoły, w związku z czym nie ma obecnie niezbędnej potrzeby projektowanej przez Kurię budowy nowego obiektu sakralnego.

V – Dyrektor Urzędu /R. Darczewski/