Treść listu księdza Stanisława Kościelnego z dnia 7.11.1953 roku z prośbą o zwiększenie liczby mszy, wł. AKMwK.

RZYM.-KAT. URZĄD PARAFIALNY
Nowa Huta – Bieńczyce
L. p. 263/53.

Do Najprzewielebniejszej Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Urząd Parafialny w Bieńczycach uprasza o prawdo drugiej Trynacji dla tutejszej parafii.

Ciasnota i mała liczba miejsc w kaplicy wymaga pomnożenia liczby Mszy św., by wiernym umożliwić uczestnictwo w Najświętszej Ofierze.

W porze letniej 3 Msze św. odprawiały się na dworze – teraz jest to niemożliwe.

Ks. Stanisław Kościelny
Bieńczyce, dnia 7. XI. 1953 r.