Deklaracja dostępności My chcemy Boga

Muzeum Krakowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej My chcemy Boga.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obsługa osób z niepełnosprawnością wzroku
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej. 
 
Tłumacz PJM/SJM
We wszystkich naszych oddziałach/obiektach istnieje możliwość zwiedzania z tłumaczem, jednak takie zapotrzebowanie musi zostać zgłoszone wcześniej. 
 
Pies asystujący
Do wszystkich naszych oddziałów/obiektów zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami. 
 

Muzeum Nowej Huty
os. Centrum E 1, 31- 934 Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Oddział zlokalizowany jest w pobliżu Placu Centralnego. Dojazd możliwy środkami komunikacji miejskiej. 
 
Parking + Miejsca postojowe
W sąsiedztwie znajduje się ogólnodostępny parking. 
 
BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do obiektu. 
 
Trasa wolna od przeszkód
Obiekt nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach dla niepełnosprawnych. Część wystawiennicza nie jest dostosowana do zwiedzania osób z niepełnosprawnościami. 
 
Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

Podziemna Nowa Huta
Schron pod Zespołem Szkół Mechanicznych nr 3, Os. Szkolne 37, 31-978 Kraków 
 
Parking + Miejsca postojowe
W sąsiedztwie znajduje się ogólnodostępny parking. 
 
Trasa wolna od przeszkód
Część wystawiennicza dostosowana do zwiedzania osób z niepełnosprawnościami. 
 
Winda
Obiekt wyposażony w schodołaz, obsługiwany przez pracowników Muzeum. 
 
Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

inne oddziały Muzeum Krakowa

Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35 (wejście od ul. Szczepańskiej 2), 31-011 Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Budynek zlokalizowany jest na Rynku Głównym w Krakowie. Dojazd możliwy jest wszystkimi liniami tramwajowymi oraz autobusowymi zatrzymującymi się przy Rynku. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa 

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się na pierwszym piętrze budynku, 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt wolny od przeszkód architektonicznych. 

Winda
W obiekcie znajdują się 2 windy osobowe i platforma dla niepełnosprawnych. Winda osobowa w części udostępnianej dla zwiedzających – skrzydło zachodnie pałacu, kabina o wymiarach 1,1 x 2,1 m; z zapowiedziami głosowymi; przyciski z alfabetem Braille'a. Winda osobowa w części administracyjnej – skrzydło ul. Jagiellońska, kabina o wymiarach 1,1 x 1,1 m; z zapowiedziami głosowymi; przyciski z alfabetem Braille'a. Platforma dla niepełnosprawnych przy wejściu do części administracyjnej, obsługiwana przez pracowników ochrony. 

Toaleta
Toaleta dla osób niepełnosprawnych w części udostępnianej dla zwiedzających (skrzydło zachodnie pałacu) znajduje się na parterze i na I piętrze. W części administracyjnej (ul. Jagiellońska) znajduje się na parterze. 

Obiekt wyposażony w defibrylator 
 
 
Stara Synagoga
ul. Szeroka 24, 31-053 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Stara Synagoga zlokalizowana jest w centrum krakowskiego Kazimierza na ul. Szerokiej. Dojazd możliwy jest wszystkimi tramwajami jadącymi przez ulicę Starowiślną. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa (w sąsiedztwie ogólnodostępny parking płatny). 

BOK/Recepcja
Kasa znajduje się przy wejściu do Starej Synagogi, na poziomie parteru. 

Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zabytkowy, nie jest dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. 

Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

Fabryka Emalia Oskara Schindlera
ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Fabryka Emalia Oskara Schindlera zlokalizowana jest na krakowskim Zabłociu. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującymi się na pl. Bohaterów Getta oraz na przystanku Zabłocie. 
Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny 

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się na parterze, przy wejściu do budynku 

Winda
W obiekcie znajduje się winda. Kabina o wymiarach 1,1 x 2,2 m; przyciski z alfabetem Braille'a. 

Toaleta
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obok kasy. 
Obiekt wyposażony w defibrylator
 
Apteka pod Orłem
plac Bohaterów Getta 18, 30-547 Kraków 

Lokalizacja i dojazd
Apteka pod Orłem znajduje się na pl. Bohaterów Getta. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską zatrzymującą się na wyżej wspomnianym przystanku. 

Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. W sąsiedztwie znajduje się parking płatny. 

BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się w budynku obok, prowadzą do niej trzy schody. 

Trasa wolna od przeszkód
Część administracyjno-konferencyjna i kasa są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Część muzealna (ekspozycyjna) znajduje się na poziomie parteru, lecz utrudnieniem jest brak pochylni do pokonania 2 schodów w wejściu od strony ulicy. 

Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się w części administracyjnej obok kasy. 
 

Ulica Pomorska
ul. Pomorska 2, 30-039 Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Oddział zlokalizowany jest przy pl. Inwalidów w Krakowie. Dojazd możliwy jest komunikacją miejską zatrzymującą się na wyżej wspomnianym przystanku. 
 
Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny. W sąsiedztwie znajduje się parking płatny 
 
BOK/Recepcja
Kasa znajduje się przy wejściu na wystawę, należy pokonać wcześniej schody. 
 
Trasa wolna od przeszkód
Obiekt nie jest dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. 
 
Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
 
Kamienica Hipolitów
plac Mariacki 3, 31-042 Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się przy Rynku Głównym w Krakowie. Dojazd środkami komunikacji miejskimi zatrzymującymi się w obrębie Rynku. 
 
Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa 
 
BOK/Recepcja
Kasa znajduje się na parterze budynku, prowadzą do niej schody. 
 
Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zabytkowy, nie jest dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. 
 
Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
 
Wieża Ratuszowa
Rynek Główny 1, 31-001 Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się na Rynku Głównym w Krakowie. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującymi się przy Rynku. 
 
Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa 
 
Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zabytkowy, nie jest dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. 
 
Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
 
Barbakan
ul. Basztowa, 30-547 Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Obiekt zlokalizowany jest na Plantach, dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującej się na przystankach Basztowa oraz Teatr im. Juliusza Słowackiego. 
 
Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa. 
 
BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do obiektu 
 
Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zabytkowy, w części dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest wybrukowany dziedziniec Barbakanu. 
 
Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
 
Mury Obronne
ul. Pijarska, 30-547 Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Obiekt zlokalizowany jest na Plantach, dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującej się na przystankach Basztowa oraz Teatr im. Juliusza Słowackiego 
 
Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa. W sąsiedztwie znajduje się parking w płatnej strefie parkowania. 
 
BOK/Recepcja
Kasa znajduje się przy wejściu do obiektu 
 
Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zabytkowy, nie jest dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. 
 
Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
 
Celestat
ul. Lubicz 16, 31-504 Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się w pobliżu Dworca Głównego w Krakowie. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej zatrzymującymi się na przystanku "Lubicz". 
 
Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym centrum Krakowa. W sąsiedztwie płatny parking w strefie parkowania 
 
BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do budynku. 
 
Trasa wolna od przeszkód
Część udostępniana dla zwiedzających zlokalizowana jest na poziomie parteru. W drzwiach wejściowych jest jeden schodek, do którego przystosowany jest przenośny podjazd. Podjazd montowany jest przez obsługę na wniosek zwiedzającego na wózku inwalidzkim. 
 
Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
 
 
Dom Zwierzyniecki
ul. Królowej Jadwigi 41, 30-209 Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Dojazd do oddziału możliwy jest środkami komunikacji miejskiej (przystanek Salwator). 
 
Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny. W sąsiedztwie płatny parking w strefie parkowania. 
 
BOK/Recepcja
Kasia znajduje się przy wejściu do obiektu. 
 
Trasa wolna od przeszkód
Obiekt nie jest dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. 
 
Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
 
Rynek Podziemny
Rynek Główny 1, 31-042 Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Budynek zlokalizowany jest na Rynku Głównym w Krakowie. Dojazd możliwy jest wszystkimi liniami tramwajowymi oraz autobusowymi zatrzymującymi się przy Rynku. 
 
Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa. 
 
BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się na poziomie -1, jednak można dostać się do niej windą. 
 
Trasa wolna od przeszkód
Aranżacja przestrzeni wystawienniczych i biurowych, korytarze, ciągi komunikacyjne i drzwi na każdym poziomie wolne są od przeszkód dla osób niepełnosprawnych. 
 
Winda
Winda osobowa, kabina o wymiarach 1,1 x 1,4 m; przyciski z alfabetem Braille'a. 
 
Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na końcu trasy zwiedzania (w pobliżu kasy). 
 
 
Muzeum Teatralne
ul. Szpitalna 21, 31-024 Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Budynek zlokalizowany jest przy Rynku Głównym w Krakowie. Dojazd możliwy jest wszystkimi liniami tramwajowymi oraz autobusowymi zatrzymującymi się przy Rynku. 
 
Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa. W sąsiedztwie płatny parking w strefie parkowania 
 
Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zabytkowy, nie jest dostosowany do zwiedzania dla osób niepełnosprawnych. 
 
Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
 
Thesaurus Cracoviensis
ul. Księcia Józefa 337, 30-243 Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się na krakowskich Bielanach. Wejście i wjazd do oddziału od ul. W. Oszustowskiego. Dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej oraz samochodem. 
 
Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. W sąsiedztwie ogólnodostępny nieodpłatny parking. 
 
BOK/Recepcja
Kasa biletowa znajduje się przy wejściu do budynku. 
 
Trasa wolna od przeszkód
Aranżacja przestrzeni wystawienniczych i biurowych, korytarze, ciągi komunikacyjne i drzwi na każdym poziomie wolne są od przeszkód dla osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony w wózek dla osób niepełnosprawnych. 
 
Winda
Winda osobowa. Kabina o wymiarach 1,4 x 1,4 m; z zapowiedziami głosowymi; przyciski z alfabetem Braille'a. 
 
Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana jest na poziomie -1. 
 
 
Muzeum Podgórza
ul. Powstańców Wielkopolskich 1 / ul. Limanowskiego 51, 30-553 Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Oddział znajduje się w dzielnicy Podgórze, dojazd możliwy jest środkami komunikacji miejskiej (przystanek Podgórze SKA). 
 
Parking + Miejsca postojowe
Parking dla osób z niepełnosprawnościami na dziedzińcu oddziału.  
 
Trasa wolna od przeszkód
Aranżacja przestrzeni wystawienniczych i biurowych, korytarze, ciągi komunikacyjne i drzwi na każdym poziomie wolne są od przeszkód dla osób niepełnosprawnych. 
 
Winda
Winda osobowa w części udostępnianej dla zwiedzających. Kabina o wymiarach 1,58 x 2,1 m; przyciski z alfabetem Braille'a. Platforma dla niepełnosprawnych w części administracyjnej. 
 
Toaleta
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana na parterze obok holu kasowego oraz na pierwszym piętrze oficyny przy biurze. 
 
 
Miejsce Pamięci KL Plaszow
Ul. Jerozolimska 3 
 
Lokalizacja i dojazd
Teren ogólnodostępny, obejmujący obszar pomiędzy ul. Jerozolimską i ul. Swoszowicką dostępny ulicami: Jerozolimską, Abrahama, Swoszowicką. 
 
 
Rydlówka
ul. W. Tetmajera 28, 31-352 Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Obiekt zlokalizowany jest w dzielnicy Bronowice. Dojazd tramwajami do przystanku końcowego Bronowice Małe, następnie pieszo ulicami Zielony Most, Katowicką i Tetmajera. 
 
Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny. 
 
BOK/Recepcja
Kasa znajduje się przy wejściu do obiektu. 
 
Trasa wolna od przeszkód
Obiekt częściowo dostępny dla niepełnosprawnych. Zwiedzanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, możliwe jest po wcześniejszym zgłoszeniu do obsługi Muzeum. Wjazd od strony ul. Władysława Żeleńskiego 37. 
 
Toaleta
Toaleta dla osób niepełnosprawnych. 
 
 
 
Centrum Obsługi Zwiedzających
Rynek Główny 1 (Sukiennice) 
 
Lokalizacja i dojazd
Budynek zlokalizowany jest na Rynku Głównym w Krakowie. Dojazd możliwy jest wszystkimi liniami tramwajowymi oraz autobusowymi zatrzymującymi się przy Rynku. 
 
Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym, historycznym centrum Krakowa 
 
Trasa wolna od przeszkód
Obiekt zlokalizowany jest na parterze Sukiennic. W drzwiach wejściowych przeszkodą jest 1 schodek dla osób poruszających się na wózkach dla niepełnosprawnych. 
 
Toaleta
Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. 
 
 
Galeria Krakowska
ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, Kraków 
 
Lokalizacja i dojazd
Biura Muzeum Krakowa znajdują się w budynku Galerii Krakowskiej przy Dworcu Głównym w Krakowie. Dojazd możliwy środkami komunikacji miejskiej. 
 
Parking + Miejsca postojowe
Brak miejsc parkingowych dla niepełnosprawny - obiekt znajduje się w ścisłym centrum Krakowa. 
 
Trasa wolna od przeszkód
Obiekt wolny od przeszkód architektonicznych. 
 
Winda
W obiekcie znajduje się winda osobowa. Winda osobowa, kabina o wymiarach 1,1 x 2,1 m; wyposażona w przyciski z alfabetem Braille'a. 
 
Toaleta
Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest w środkowym segmencie II piętra.